Praha, 15. června 2021 – V květnu vzniklo v České republice 2 577 nových obchodních společností, o 167 méně než v dubnu. Naopak počet zaniklých společností se zvýšil o 154 na 1 258. V Česku tak v květnu přibylo 1 319 společností, o 321 méně než v dubnu. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Počet nových společností byl v květnu na jedné straně druhý nejnižší od začátku roku, na druhé straně šlo o nejsilnější květen od roku 2017,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ CzechCredit Bureau s tím, že počet nově vznikajících společností je letos zatím nejen výrazně vyšší než v roce 2020, ale také o něco vyšší než v roce 2019. I díky tomu se výrazně zvýšil poměr nových a zaniklých společností. Na každých 10 firem, které v roce 2021 zanikly, připadlo 22 nově vzniklých. Před rokem to bylo přitom pouze 17 nových společností.

Nejvíce obchodních společností vzniklo v květnu v Praze (1 183), v Jihomoravském kraji (329) a v Moravskoslezském kraji (224). Nejvíce obchodních společností zaniklo opět v Praze (656), ve Středočeském kraji (126) a v Jihomoravském kraji (97).

V rámci jednotlivých odvětví v květnu vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví nakládání s nemovitostmi (416), v obchodu (279) a ve zpracovatelském průmyslu (217). Nejvíce jich zaniklo v odvětví obchodu (433), v nakládání s nemovitostmi (221) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (165).

Nejrychleji přibývá obchodních společností v informačních a komunikačních činnostech

Za posledních 12 měsíců vzniklo nejvíce firem rovněž v odvětví nakládání s nemovitostmi (5 311), v obchodu (3 785) a ve zpracovatelském průmyslu (2 739). Nejvíce jich zaniklo v obchodu (5 310), v odvětví nakládání s nemovitostmi (3 137) a profesních, vědeckých a technických činnostech (1 775).

Nejrychleji přibývaly v posledních 12 měsících obchodní společnosti v oboru informační a komunikační činnosti, kde na 10 zaniklých firem připadlo 26 nově vzniklých. Naopak v obchodu se počet společností snižoval. když zde vzniklo pouze 7 firem na každých 10 zaniklých.

Nejvíce nových společností na jednu zaniklou vzniká na Vysočině

Co se týče krajů, během posledních 12 měsíců vzniklo nejvíce společností v Praze (13 919), v Jihomoravském kraji (3 624) a v Moravskoslezském kraji (2 339). Nejvíce společností zaniklo v Praze (7 704), Jihomoravském kraji (1 443) a ve Středočeském kraji (1 285).

Nejvíce nových firem na počet zaniklých zaznamenala v uplynulých 12 měsících Vysočina, kde šlo o 49 společností na každých 10, které zanikly. V Olomouckém kraji šlo o 40 nových společností a ve Zlínském kraji o 29 společností na 10 zaniklých. Naopak v Karlovarském kraji společností dále ubývá, na 10 zaniklých společností zde připadají pouze 4 nově založené.

Nejvíce společností na obyvatele vzniká v Praze

Nejvíce společností v poměru k počtu obyvatel vzniklo v uplynulých 12 měsících v Praze. Na 10 tisíc obyvatel zde připadlo 105 nových společností. S velkým odstupem následoval Jihomoravský kraj se 30 společnostmi a Moravskoslezský kraj s 19 společnostmi na 10 tisíc obyvatel. Naopak v Karlovarském kraji a v Ústeckém kraji vznikla v průměru pouze 1 společnost na 10 tisíc obyvatel.

 

Poznámka pro editory: Počet nových společností v jednotlivých odvětvích  je zkreslen tím, že  až čtvrtina nových firem nemá uvedený předmět svého podnikání.

 Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF.
Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.
Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.
Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.
Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CRIF – Czech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.
Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců.
Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.
Webový odkaz: www.crif.cz

Portál www.informaceofirmach.cz
Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.
Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz


18. červen 2021, Veronika Krnáčová

Další články

22. 07.
2021
Kolagen v těhotenství – ano či ne? Otevřené odpovědi na otázky, které vás zajímají
22. 07.
2021
Jak řešit raketový růst cen vstupů do výroby?
22. 07.
2021
UPGRADE PRODEJNÍHO TÝMU

Každých 10 let se na trhu uděje řádová změna,...

22. 07.
2021
MINIMALISTICKÝ STYL SI ŽÁDÁ CHYTRÁ ŘEŠENÍ

S Petrem Paksim, obchodním ředitelem  JAP FUTURE jsme si v rámci našeho...

16. 07.
2021
DVEŘE JAKO DEKORACE

Dveře jsou pro interiér totéž co rám pro obraz....

16. 07.
2021
ČEŠI SE BOJÍ MĚNIT PRÁCI

ČEŠI SE BOJÍ MĚNIT PRÁCI. VE VELKÝCH PROBLÉMECH JSOU...