NÁSTROJE (NEJEN) MEZIGENERAČNÍHO PŘEDÁNÍ RODINNÉHO PODNIKÁNÍ V PRAXI

11. 6. 2024
Praha 1

Zveme vás na butikové setkání s podtitulem "RODINNÉ PODNIKÁNÍ VČERA, DNES A ZÍTRA ANEB NÁSTROJE (NEJEN) MEZIGENERAČNÍHO PŘEDÁNÍ RODINNÉHO PODNIKÁNÍ V PRAXI," kde se budete moci inspirovat praxí a příběhy předních právních odborníků z oblasti rodinného podnikání, neboť právě předání rodinného podnikání z rodičů na jejich děti, konsolidace podnikatelských uskupení a další expanze, jsou témata, která často rezonují podnikatelským světem.

Přednášejícími budou:

 • Mgr. Petra Hájková, partner a advokát v poradenské skupině TALERS,
  Petra se zaměřuje především na korporátní právo, holdingové vztahy a právní aspekty správy osobního majetku včetně mezigeneračních obměn. Petra je rovněž zapsána v seznamu uznaných svěřenských správců.
 • Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš, partner, advokát a ekonom v poradenské skupině TALERS,
  Zdeněk má rozsáhlé zkušenosti v oblasti fúzÍ a akvizic, akvizičního financování, správy a restrukturalizací osobního a rodinného majetku, a to především v segmentu malých a středních společností. Zdeněk je rovněž zapsán v seznamu uznaných svěřenských správců.
 • Bc. Tomáš Zbořil, partner, daňový poradce v poradenské skupině TALERS,
  Tomáš je partnerem Talers, kde působí jako daňový poradce. Je specialistou v oblasti daní z příjmu, DPH a transakčního poradenství. Úspěšně zastupoval a zastupuje klienty při daňových sporech v daňovém řízení a při daňových kontrolách.

Přijďte se inspirovat a získat užitečné informace, které mohou být klíčové pro vaše podnikání a jeho budoucí rozvoj a fungování. Zaměříme se hlavně na konkrétní právní a daňové aspekty jednotlivých nástrojů pro mezigenerační předání a udržení celistvosti rodinného majetku a kontinuity podnikání:

 • Rodinný holding
 • Svěřenský fond
 • Rodinné fundace (rodinná nadace, rodinný nadační fond)

Case study: Svěřenský fond – restrukturalizace majetku, založení nemovitostního SPV, vklady majetku do svěřenského fondu

Účast na semináři je zdarma. Kapacita prostor je omezena, proto prosíme o včasnou rezervaci.

Akce není určena pro zaměstnance a jiné pracovníky poradenských či právnických společností. Děkujeme za pochopení.

Více o přednášejících společnosti TALERS.

Pozvánka platí pro členy Podnikatelské platformy Helas, Helas Ladies Club, vítěze a finalisty soutěží Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek. Registrační formulář je zaslán osobním emailem.