ETIKA A UDRŽITELNOST V BYZNYSU

26. 4. 2023
Praha

ZVEME VÁS NA KOMORNÍ KONFERENCI ZAMĚŘENOU NA SLEDOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI A VŠE CO S TÍM SOUVISÍ.

Uvědomujeme si, že většina českých firem trendy udržitelnosti sleduje a zavedla řadu opatření. I tak však vystávají otázky, zda a jaké povinnosti se firem budou týkat při jejich vykazování. Inspirativní přednášky, zajímavosti, podněty z praxe a společná diskuze o vzájemných zkušenostech.

Harmonogram

 • WELCOME DRINK
  10:00 - 10:15
 • CRIF – Czech Credit Bureau, mezinárodní analytická společnost.

  ONDŘEJ VESELOVSKÝ, ESG leader CZ & SK, CRIF – Czech Credit Bureau

  Jaké jsou požadavky zákazníků týkající se poskytování ESG (Enviroment, Social, Governance) informací?
  Jaké informace a data jsou podstatná z hlediska udržitelnosti našeho podnikání? 
  Proč se vyplatí začít sledovat údaje typu množství odpadu, spotřeba vody, spotřeba energií, množství spotřebovaných paliv apod.?
  Kdy začnou platit nové evropské standardy pro vykazování udržitelnosti a koho postihnou?
  Jak zjistit, že je naše podnikání udržitelné?
  Co je to uhlíková stopa, jak se počítá a jaké jsou další ukazatele ESG?
  ESG skóring a jeho výhody.

  10:15 - 10:35
 • ENVIROCONT, podniková ekologie, energie a systémy integrovaného managementu.

  ANDREA BEDNÁŘOVÁ, jednatelka, ENVIROCONT s.r.o.

  PODNIKOVÁ EKOLOGIE a nastavení systému pro plnění právních požadavků životního prostředí a energie. Orientace na úspory nákladů a příležitostí pro zefektivnění vaší činnosti v oblastí podnikové ekologie a energie.

  IMS a zavedení, udržování a zlepšování integrovaného systému managementu  coby komplexního celku propojených požadavků a norem na ochranu životního prostředí, kvality, energie, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a společenské odpovědnosti.

  SDÍLENÍ BEST PRACTICE a spolupráce při realizaci enviro a energy projektů přispívajících ke zlepšení firemní kultury, snížení produkce odpadů, spotřeby energie a k podpoře trvale udržitelného rozvoje včetně zvyšování povědomí.

  10:35 - 10:55
 • ENBRA, komplexní řešení pro vodu a topení.

  JANA VLACHOVÁ RASOCHOVÁ, ředitelka, členka představenstva, ENBRA, a.s.

  ENBRA rodinná firma aneb udržitelnost v praxi.

  10:55 - 11:15
 • ATIRA CZ, udržitelné stavebnictví a development.

  MARTINA JIŘIČKOVÁ ŽOČKOVÁ, jednatelka, ATIRA CZ, spol. s r.o.

  Jak realizovat privátní i veřejné projekty v souladu s okolím, lidmi, dobrým žitím a běžnými aktivitami v životě.

  11:15 - 11:35
 • 201 consulting, komplexní dotační poradenství.

  JANA NEJEDLÁ, projektová manažerka, 201 consulting s.r.o.

  Česká republika vyjednala pro programové období 2021 – 2027 téměř 1 bilion Kč s cílem zlepšit kvalitu života občanů a podnikatelů v zemi. Z toho rekordních 550 mld. Kč obdrží ČR z evropských fondů politiky soudržnosti, které budou žadatelé moci čerpat v podobě dotací nebo finančních nástrojů – výhodných půjček, a to v rámci 8 programů a 1 servisního (OP Technická pomoc). Podpora bude směřovat zejména do oblasti zlepšování kvality životního prostředí, energetických úspor, podpory digitální transformace firem i státní správy, sociálního začleňování, trvale udržitelného rozvoje a na podporu inovací.

  11:35 - 11:55
 • OTÁZKY & DISKUZE
  11:55

Účast na konferenci je zdarma. Kapacita prostor je omezena, proto prosíme o včasnou rezervaci.
Délka trvání cca 3 hodiny.

Jak se k nám dostanete? ZDE

Pozvánka platí pro členy Podnikatelské platformy Helas, Helas Ladies Club, vítěze a finalisty soutěží Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek. Registrační formulář je zaslán osobním emailem.