INDIVIDUÁLNÍ VIRTUÁLNÍ KONZULTACE SE ZÁSTUPCI ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY A EGAP

24. 6. 2021
individuální virtuální konzultace
Kdy:
24. červen 2021 09:30
Město:
individuální virtuální konzultace
Místo:
z pohodlí vašeho zázemí

Rádi bychom vás pozvali jménem České exportní banky, a.s., která je partnerem Ocenění Českých Exportérů a součástí Podnikatelské platformy Helas - Budujeme hrdé Česko, na individuální virtuální konzultace se zástupci České exportní banky, a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP a.s., během kterých můžete položit otázky týkající se přímo situace vaší firmy. Zástupci ČEB a EGAP tak mohou navrhnout řešení dle aktuálních nástrojů exportního financování a pojištění. EGAP v současné době nabízí pojištění i do států EU (do 31.12.2021) a také Záruku COVID Plus. Skvělým produktem je i pojištění výrobního rizika pro případ, že by zákazník odstoupil od kontraktu v průběhu výroby.

Cílem těchto exkluzivních konzultací (v délce max. 30 minut každá) organizovaných Hospodářskou komorou ČR je možnost nabídnout vám aktuální informace z exportního financování a pojišťování v blížící se postcovidové době a řešení přímo pro konkrétní případ vaší firmy. Individuální konzultace (v délce max. 30 minut každá) se uskuteční dne 24.6. od 9:30 do 17:00. Konzultace jsou zdarma.

Registrace v platformě je zdarma a je možné se hlásit přes link: https://live.eventtia.com/en/consultationcebegap/Registration-page.

Platforma je v angličtině, ale prosím o vyplnění v českém jazyce.

Po provedení registrace obdržíte na svůj email potvrzení o registraci. Po schválení registrace ze strany HK ČR vám na uvedenou e-mailovou adresu přijde kód, vy se následně vracíte na výše uvedený link, kde se přihlásíte pomocí své emailové adresy a obdrženého registračního kódu. Pak už můžete naplánovat svou konkrétní registraci se zástupcem EGAP, resp. ČEB.

V případě dotazů prosím kontaktujte:
Ing. Petr Talafús
zástupce ředitele
Zahraniční odbor
Hospodářská komora České republiky

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 266 721 499  Mobil: +420 724 435 085
talafus@komora.cz | www.komora.cz