Jednatelka rodinné firmy SAVE CZ s.r.o. Marcela Malinská začala podnikat se svým otcem v devadesátých letech. Společně vybudovali firmu, která se postupem času stala profesní realizací také pro její sestru a strýce. Dynamický rozvoj firmy dává přirozeně příležitost podporovat region. Všechny produkty z plastů se vyrábějí přímo ve výrobní hale firmy SAVE CZ s.r.o. v Hlinsku a firma zde zaměstnává celé rodiny. Rozvoj společnosti v posledních letech směřuje do oblasti stavby průmyslových objektů a ekologických zařízení s důrazem na recyklaci.

Vaše firma je od začátku rodinný podnik. V jaké sestavě jste tenkrát začínali podnikat?
Podnikat jsme začali s otcem a později se k nám přidala i sestra a strýc. A v této sestavě společně pracujeme a budujeme firmu už dvacet let. Naší původní podnikatelskou činností byla výroba plastových výrobků – jímek, vodoměrných šachet, šachet na vrt, odlučovačů tuků a ropných látek, čističek odpadních vod, a na to se později začaly nabalovat další činnosti, protože když už něco vyrobíte, tak s tím souvisejí i jiné věci. Bylo zapotřebí výrobky doručit zákazníkovi, takže jsme si zřídili i autodopravu. Zemní práce byla logickým vyústěním požadavků zákazníků na umístění jímky a ostatních výrobků. Následovaly stavební práce směřující do několika oblastí – stavby průmyslových a občanských objektů, projektování a stavby rodinných domů. Provádíme i demolice objektů. V současnosti se zaměřujeme na provozování ekologických zařízení s důrazem na recyklaci. Drcení dřevní hmoty se stalo nedílnou součástí naší společnosti. Podařilo se nám získat certifikaci na výrobu paliva z odpadního dřeva. Odpadní dřevo neskončí na skládkách, ale je využito na topení v elektrárnách a tímto způsobem zachráníme spoustu stromů. V roce 2015 jsme navíc vybudovali školicí středisko na normu REACH – registr chemických látek, kde provádíme školení nejen chemických látek. Můžeme zde školit až sto šedesát osob.

V čem vás obohacuje prostředí rodinné firmy, jste každý jiný, nebo jste si, co se týče rozhodování a vedení, podobní?
Ne, každý z nás je jiný. Občas se samozřejmě neshodneme, ale myslím si, že právě to nás obohacuje, že máme každý svůj názor. Někdy musíme dělat kompromisy, ale tak to je i v životě.

Na co jste ve firmě dnes nejvíc pyšní? Na čem si zakládáte?
Zakládáme si na tom, že jsme na trhu více než dvacet let. Za tu dobu jsme získali spoustu spokojených zákazníků a máme potenciál růst a rozvíjet se dál. Rozrůstat se a zaměstnávat další lidi. Tím, že působíme na malém městě, dokážeme podporovat svou komunitu a fungovat tímto otevřeným způsobem.

Svůj region ovlivňujete a rozvíjíte už tím, že zaměstnáváte lidi. Kolik máte aktuálně zaměstnanců?
V současné době máme čtyřicet osm kmenových zaměstnanců a deset spolupracovníků na dohody. Máme například lidi, kteří již odešli do důchodu, ale i tak chodí na jeden nebo dva dny v týdnu, nebo vykrývají kmenové zaměstnance v rámci dovolených. Ani do důchodu se vašim zaměstnancům nechce? To nemohu posoudit, ale vracejí se na brigádu, nebo přijdou jen na kávu, což nás těší. Pro zaměstnance se nám podařilo vybudovat novou jídelnu, kde mají naši zaměstnanci dotované obědy. Snažíme se jim vycházet vstříc, někdy to jde snáz, někdy je to náročnější, ale přistupujeme ke každému individuálně a hledáme rovnováhu mezi našimi i jejich potřebami.

Vaše firma se snaží podnikat s respektem k přírodě, udržitelně, a stále rozvíjíte další aktivity…
Kromě toho, že drtíme dřevo, drtíme i pařezy, odpadní dřevo, které máme certifikované jako palivo. Ty pařezy, které se zde drtí, nebo i jiné části dřevního materiálu se využívají i dále pro výrobu, takže například nábytek, který už by se vyhodil, se používá dále pro výrobu. Vyrábíme z něj nový materiál a dá se tak znovu využít nejen jako palivo. A to je jedna z našich zajímavých podnikatelských aktivit. V rámci recyklace se snažíme ze starých, již nevyhovujících výrobků vytvořit nové, které splňují certifikace a požadavky současnosti.

Co vás podnikání naučilo?
Já bych řekla, že jsem se časem naučila delegovat úkoly, protože časem člověk pochopí, že nemůže všechno zvládnout sám. Mám stále trochu tendenci mít vše pod kontrolou, chci mít poslední slovo, ale vím, že se mohu spolehnout na kvalitní tým kolem sebe.

Vaše firma stabilně roste, podnikáte udržitelným způsobem, staráte se o zaměstnance. Cítíte to tak, že jste naplnili svou vizi?
To naplnění cítím hlavně v tom, že jsme pohromadě, že se nám daří rozvíjet společnost a snad i udržet pro další generace. Je to skvěle vymyšlené, jak dokážete zúročit své zkušenosti, které si ověříte v praxi pro následné školení a předávání zkušeností… Stále tuto oblast rozvíjíme. Školíme vše, čím se zabýváme v praxi při naší podnikatelské činnosti. V našem školicím středisku školíme nejen stavební zákony, ale témata školení jsou různorodá, jako například nové stavební materiály, nové omítky, nové protikorozní nátěry. Děláme samozřejmě i školení daňová. Předávání zkušeností je velice důležité pro další rozvoj společnosti a našich zaměstnanců.

Jak ten nápad vznikl?
V rámci potřeby vzdělávání našich zaměstnanců vznikl nápad vytvořit si vlastní prostor pro školení. V naddimenzování kapacity školicího střediska jsme viděli podnikatelské možnosti. Užíváme toto středisko jak pro své účely, tak pro účely pronájmu. Současná kapacita pro největší sál je 160 osob. Středisko je rozděleno do více sálů a místností.

Jak byste charakterizovali ducha vaší společnosti?
Máme motto: S námi chráníte přírodu. Váže se to k prvním činnostem společnosti, tedy výrobě z plastů. Vyrábíme akumulační jímky na vodu, s jejichž pomocí můžete dále využívat dešťovou vodu. Vyrábíme také odlučovače tuků (lapoly) pro sběr tuků pro gastronomické provozy. Dále odlučovače ropných látek například pro parkoviště, silnice. Takovýto odpad se separátně likviduje a zabraňuje znečištění přírody.

Jste rodinná firma, a navíc tvoříte rodinnou atmosféru i směrem k zaměstnancům…
Ano, naše zaměstnance často známe i více než deset let. Často se stává, že přes letní prázdniny zaměstnáváme brigádně jejich děti. Myslím, že to svědčí o přátelském zázemí naší společnosti. Je to určitě podpořeno i tím, že podnikáme na malém městě.

www.savecz.com

text Kateřina Černá foto Tomáš Tegly


5. duben 2024, Petra Tůmová

Další články

24. 05.
2024
PROČ JE ROZUMNÉ UZAVÍRAT SMYSLUPLNÁ OBCHODNÍ PARTNERSTÍ A KOHO VÁM CHCEME PŘEDSTAVIT?
24. 05.
2024
CRIF: V Česku za první čtyři měsíce roku přibylo 5 990 firem, nejvíce za posledních 6 let
23. 05.
2024
DOTACE NA ÚSPORY ENERGIÍ ZAHÁJENY

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

23. 05.
2024
KONGRESOVÉ ZÁZEMÍ NA ZÁMKU

Zažijte firemní akci, nebo konferenci v nádherném zámeckém prostředí. Kvalitní...

22. 05.
2024
Jsou motorem ekonomiky. Firmy se utkají o vítězství v soutěži Ocenění Českých Lídrů
16. 05.
2024
"Jsem typ vizionáře, snažím se hledět dopředu a hledat obchodní a technická řešení, abych mohl zajistit plynulost růstu firmy."