Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali o dotačních programech zaměřených na úspory energie pro podnikatele.

Extrémně vysoké ceny energií a plynu vzbuzují ve firmách čím dál vyšší zájem o získání financí z veřejných prostředků na opatření pro zajištění větší energetické soběstačnosti.

Již od září letošního roku mohou podnikatelé a firmy opět díky prostředkům ze strukturálních fondů EU žádat o dotace zaměřené na úspory energie v rámci několika dotačních programů.

Jedním z nejzajímavějších je program Úspory energie, kde je celkově vyčleněno pro žadatelé až 10 miliard korun. Minimální výše dotace je 0,5 mil. Kč a maximální pak až 200 mil. Kč. Příjem žádostí do programu probíhá až do 30.11.2023. Máte tedy dostatek času pro stanovení rozsahu vašeho projektu a jeho celkovou přípravu.

Hlavním cílem programu Úspory energie je účinné nakládání s energiemi, využití obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin a celkově zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a jeho soběstačnosti.

Podporováno je například zateplení obvodového pláště, výměna oken, modernizace soustav osvětlení, kotlů, rozvodů energií, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren na střechy objektů do max. výkonu 1 000 kWp atd.

Za určitých podmínek je možné získat dotaci na stroje. Musí se však jednat o výměnu starého strojního vybavení za nové. Nový stroj musí vykázat vyšší energetickou účinnost či nižší energetickou náročnost než nahrazovaný. Starý stroj pak musí být následně zlikvidován.

Podporovanými žadateli jsou všechny velikosti podniků a také podnikatelské subjekty s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu.

Minimální doporučená výše investice je cca 2 mil. Kč. Povinnou přílohou k žádosti o dotaci je energetický posudek vypracovaný autorizovaným energetickým specialistou.

Svým klientům nabízí 201 consulting zajištění bezplatné vstupní energetické analýzy, v rámci které upřesní charakter projektu takovým způsobem, aby měl při hodnocení vysokou šanci na schválení. Tento krok je ze strany žadatelů velmi vítaný, protože umožňuje správně nastavit skladbu projektu. Následné zpracování energetického posudku bude pak smysluplné.

Společnost 201 consulting zajišťuje komplexní poradenské služby v podobě přípravy projektu, jeho monitoringu a případných výběrových řízení na dodavatele.

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas


19. leden 2023, Veronika Krnáčová

Další články

8. 02.
2023
Zachumlaná nebo půvabná - obojí možno…

Rádi bychom vás jménem české oděvní výtvarnice, kostýmní a...

6. 02.
2023
Pražský Gordic v novém. Nová budova, nové příležitosti
3. 02.
2023
První dojem napodruhé neuděláte

Často si uděláme na někoho názor ještě před tím,...

6. 02.
2023
DOTACE NA AUTOMATIZACI, DIGITALIZACI A ROBOTIZACI

  Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,   rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

2. 02.
2023
DOTACE NA PORADENSTVÍ PRO DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI PODNIKŮ
27. 01.
2023
Živnostníci v loňském roce začali ve velkém zanechávat podnikání