Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali, že máte možnost žádat o dotaci v rámci dotačního programu MARKETING. Jedná se o podporu účasti podnikatelů na zahraničních veletrzích.

Příjem žádostí bude probíhat od 29.07.2024 až do 28.03.2025.

PODPOROVANÉ AKTIVITY
-   Usnadnění vstupu na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích (maximálně 5 krát).
-  Služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).

KDO BUDE MOCI ŽÁDAT
-   Malé a střední podniky

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
-   Pronájem, zřízení a provoz stánku - grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím
    (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného
    zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné
    poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku.
-   Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace zajišťovaná externím
    dodavatelem.
-   Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.

VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ
-   Minimální způsobilé výdaje na projekt 0,4 mil. Kč a maximální do 4,9 mil. Kč.

MÍRA DOTACE
-   50 %

 

PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?
-   Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu zkušeným projektovým manažerem.
-   Nastavení optimalizací vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
-   Realizace více než 600 projektů v investiční výši za více než 6 mld. Kč.
-   Působnost po celé ČR!

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci se prosím obraťte na jednatelku společnosti, Ing. Pavlínu Torhanovou, na tel. čísle +420 602 751 392 nebo e-mailu pavlina.torhanova@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

foto - zdroj: 201 consulting s.r.o.


4. červenec 2024, Petra Tůmová

Další články

24. 07.
2024
PŘEHLED ZAJÍMAVÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

18. 07.
2024
CRIF: V prvním pololetí začalo v Česku podnikat 42 tisíc lidí, nejvíce za posledních 13 let, ještě více ale podnikat přestalo
18. 07.
2024
DOTACE NA PROGRAM INOVACE

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

17. 07.
2024
Věříme v pečující sílu přírody, které jsme všichni součástí
4. 07.
2024
Soutěž OCE startuje: Úspěšní exportéři jsou inspirací pro ostatní
2. 07.
2024
JAK SI UDĚLAT ŽIVOT PŘÍJEMNĚJŠÍM A SNADNĚJŠÍM?