Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vám prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting představili 5 hlavních zásad pro úspěšné zpracování a podání žádosti o platbu.

1) Faktury musí být označeny registračním číslem projektu. Je nutné dbát na to, aby byl variabilní symbol úhrady totožný s variabilním symbolem na faktuře.

2) Platební podmínky dle kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo musí být striktně dodrženy nebo musí být podloženy příslušným dodatkem ke smlouvě, který tyto podmínky změní.

3) Pokud byl dodavatel vybrán na základě výběrového řízení, nesmí se následně změnit obchodní podmínky v neprospěch žadatele.

4) Veškeré úkony související s projektem – např. předání díla/technologií, úhrady faktur atd., musí být splněny nejdéle do plánovaného konce realizace projektu.

5) U dotačních projektů je nutností vést tzv. oddělené účetnictví. To znamená, že je potřeba, aby veškeré náklady týkající se projektu měly v účetnictví vlastní analytický znak, středisko či jiné označení.


PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?

  • Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu. Nastavení optimalizací Vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
  • Realizace téměř 550 projektů v investiční výši za více jak 5,6 mld. Kč.
  • Velké zkušenosti, jak ve firmách nastavit posun v digitalizaci a naplnit tak cíl programu.
  • Působnost po celé ČR!


V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas


16. listopad 2023, Petra Tůmová

Další články

7. 12.
2023
Inspirujte se ETERNAL VÁNOCEMI, naším vlastním brandem. Merchandising, který těší.
7. 12.
2023
„Oba do toho vnášíme nějaký svůj prvek, který je unikátní ale zároveň ten stabilní základ je stejný. Neříkám, že občas nemáme na věc jiný názor, ale v tom zásadním jsme vždy zajedno.“
7. 12.
2023
Krása z portugalských vinic

Portugalsko patří mezi desítku nejvýznamnějších exportních zemí a portugalská...

6. 12.
2023
V Česku se rozjíždí startup Igluu, přináší inovativní online realitní platformu
1. 12.
2023
České podnikatelky nic nezabrzdí. OCP zná své vítězky
1. 12.
2023
Ocenění Českých Exportérů zná vítěze: Finalisté šíří dobré jméno Česka ve světě