Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vám prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting představili 5 hlavních zásad pro úspěšné zpracování a podání žádosti o dotaci.

1) PŘIJATELNOST ŽADATELE
Základní podmínkou přijatelnosti žadatele je, že musí mít obvykle min. 2letou historii, tedy uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí účetní období. Na jejich základě je poté hodnoceno jeho finanční zdraví a solventnost. Finanční výkazy včetně přílohy účetní závěrky je nutné pravidelně uveřejňovat v obchodním rejstříku a bez zápisu v evidenci skutečného majitele již nyní nelze o dotaci ani zažádat.

2) PŘIJATELNOST MÍSTA REALIZACE PROJEKTU
Ve většině dotačních programů platí, že místo realizace je způsobilé v rámci celé České republiky vyjma hl. m. Prahy. Dále je nutné mít provozovnu zapsanou v registru živnostenského podnikání. Některé dotační programy pak mají svá specifika i co se týká způsobu využití nemovitosti v katastru nemovitostí. Například programy Úspory energie či Technologie neumožňují realizovat projekty v objektech pro bydlení, v rodinných či bytových domech.

3) PŘIJATELNOST PROJEKTU
Základním kamenem úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Na začátku je potřeba si stanovit detailní plán investic a v rámci optimalizace projektového záměru zvolit pro tyto investice vhodný dotační program. Zcela zásadní je vyhodnotit, zdali daný dotační program, resp. jeho podmínky a závazky z něj vyplývající, jsou pro žadatele přijatelné a splnitelné.

4) ČASOVÁ ZPŮSOBILOST PROJEKTU 
Počátek způsobilosti projektu začíná momentem zaregistrování žádosti o dotaci v el. systému příslušného ministerstva či agentury. Dotaci nelze uplatnit na investice realizované zpětně. Výjimku tvoří pouze doprovodné aktivity, které mají podstatný vliv na podání žádosti samotné, například projektová dokumentace, energetický posudek, organizace výběrových řízení apod.

5) FINANCOVÁNÍ A HOSPODÁRNOST PROJEKTU 
Hlavní zásadou je mít na danou investici dostatek finančních prostředků, ať už z vlastních zdrojů nebo pomocí úvěru. Při výběru vhodného dodavatele dané investice postupovat jako řádný hospodář, tedy si provést průzkum trhu a mít k dispozici min. 2 nezávazné nabídky na danou položku. Na závěr pak vždy mít na paměti, že rozpočet projektu po zaregistrování již nelze navýšit. Pokud žadatel podává žádost o dotaci na investici, kterou plánuje realizovat v delším časovém horizontu, je zapotřebí vždy kalkulovat s potenciálním navýšením dané zakázky. 

 

PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?

  • Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu. Nastavení optimalizací Vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
  • Realizace téměř 550 projektů v investiční výši za více jak 5,6 mld. Kč.
  • Velké zkušenosti, jak ve firmách nastavit posun v digitalizaci a naplnit tak cíl programu.
  • Působnost po celé ČR!

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas


10. listopad 2023, Petra Tůmová

Další články

7. 12.
2023
Inspirujte se ETERNAL VÁNOCEMI, naším vlastním brandem. Merchandising, který těší.
7. 12.
2023
„Oba do toho vnášíme nějaký svůj prvek, který je unikátní ale zároveň ten stabilní základ je stejný. Neříkám, že občas nemáme na věc jiný názor, ale v tom zásadním jsme vždy zajedno.“
7. 12.
2023
Krása z portugalských vinic

Portugalsko patří mezi desítku nejvýznamnějších exportních zemí a portugalská...

6. 12.
2023
V Česku se rozjíždí startup Igluu, přináší inovativní online realitní platformu
1. 12.
2023
České podnikatelky nic nezabrzdí. OCP zná své vítězky
1. 12.
2023
Ocenění Českých Exportérů zná vítěze: Finalisté šíří dobré jméno Česka ve světě