Oldřich Šubrt

Funkce: Zakladatel a majitel, Program H plus, s.r.o.

Krátké představení:

Zakladatel a majitel společností ze skupiny Program Health Plus, která spravuje zdravotní systém komplexní personalizované medicíny a je lídrem v oblasti eHealth v České republice, spolumajitel skupiny Novamed (Europe), která se zabývá obchodem s inovativními zdravotními pomůckami a materiálem, a spoluzakladatel vzdělávací platformy Academy of Health Care Management, která se ve spolupráci s Business School Wesleyand Texas University a School of Law Pittsburgh University věnuje výuce MBA a LL.M programů ve zdravotnictví.