Aleš Eppinger

Funkce: Advokát a zakládající partner advokátní kanceláře EPPINGER & KOLÁROVÁ Legal, s.r.o.

Krátké představení:

Aleš Eppinger je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL, se zaměřením na oblast soukromého práva, převážně na smluvní právo, problematiku svěřenských fondů a mezigeneračního předávání firem, na fúze a akvizice obchodních společností, právo nemovitostí a na soudní řízení. Mezi lety 2003 až 2008 Aleš nasbíral cenné zkušenosti v přední mezinárodní advokátní kanceláři WEINHOLD LEGAL se specializací na poskytování právních služeb převážně německé klientele. Od roku 2008 pracoval v mezinárodní poradenské skupině Schaffer & Partner, kde působil jako zakládající partner advokátní kanceláře Schaffer & Partner Legal do podzimu roku 2021. Během své profesní praxe se Aleš podílel na mnoha mezinárodních transakcích nejrůznějších velikostí, mimo jiné i na významných přeshraničních akvizicích nadnárodních společností, komplexních restrukturalizacích významných holdingů a rovněž i na mezinárodních arbitrážích a soudních sporech. Kromě advokátní praxe je Aleš od roku 2011 prezidentem a od roku 2022 viceprezidentem Česko-Turecké smíšené obchodní komory a aktivně spolupracuje s českými i tureckými společnostmi v rámci přeshraniční obchodní spolupráce. Aleš se mimo jiné rovněž velmi intenzivně věnuje i lektorské a publikační činnosti a je příležitostně aktivní i v médiích. Aleš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2001 a od roku 2004 je advokátem zapsaným na seznamu advokátů České advokátní komory. Aleš hovoří plynně anglicky a německy.