Jaroslava Kubátová

Funkce: majitelka a lektorka TC Business School

Krátké představení: V roce 1992 založila firmu MANAGEMENT TC zaměřenou na vzdělávání manažerů se specializací na cizí jazyky a management. V roce 1997 byla díky referencím z programů Intercultural Managementu oslovena nizozemskou Business School Netherlands s nabídkou realizovat programy Action Learning MBA v ČR, což vyústilo do založení TC Business School v roce 1998. V současnosti je společníkem a lektorem MBA a International DBA.