Simona Fialová

Funkce: CEO ECOVIS FACTA a.s.

Krátké představení:

Simona absolvovala VŠE v Praze v roce 1999 se specializací na podnikové řízení a finanční účetnictví. O dva roky později získala osvědčení Daňový poradce u Komory daňových poradců ČR. V letech 2010 až 2012 studovala na TC Business School a v říjnu 2012 obhájila titul MBA. Než v roce 2005 založila vlastní společnost, pracovala jako daňový poradce u společnosti PWC, kde na pozici manažer daňových auditů měla odpovědnost za compliance projekty především automotive a pharma klientů. Simona má bohaté zkušenosti s daňovými optimalizacemi a zastupováním klientů při daňových kontrolách, s fúzemi a akvizicemi, s přednáškovou činností a dále s řízením podnikových procesů, které získala na pozici finančního ředitele strategické marketingové agentury a také u svých vlastních klientů. Dnes řídí účetní a daňovou kancelář ECOVIS FACTA a je odpovědná za strategický rozvoj, digitalizaci a automatizaci procesů. Zabývá se i neziskovou činností. Od roku 2012 je předsedkyní dozorčí rady Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, kde se významně podílí na kontrolní činnosti Nadace.