AGNESIA

Funkce:

Krátké představení: Název je inspirován jednou z nejvýznamnějších žen české historie - sv. Anežkou (Agnes) Českou. Anežka byla jedna z mála žen středověku, která přesáhla omezení a předsudky vůči schopnostem žen ve své době. Díky mimořádnému společenskému postavení a politickému vlivu měla možnost dosáhnout cílů pro ženy v té době nevídaných. V AGNESII si myslíme (a písemné prameny dokazují), že se snažila jednat vždy čistě, s cílem zlepšovat nejen životní podmínky lidí, harmonizovat vztahy i na nejvyšší politické úrovni (Uvěříme, že to jde?) v souladu s jejími vlastními schopnostmi, silným sociálním cítěním a hluboce lidským přístupem. Je pro nás inspirací a důkazem toho, že každý, kdo se rozhodne, dokáže překročit svůj stín, svá omezení, limity doby, okolí a třeba své vlastní rodiny. Každý může vytvářet svou vlastní dokonalou životní cestu. Agnes pochází z řeckého slova hagné – čistá. A o to nám také při vzniku této techniky šlo – čistota, jednoduchost, účinnost. Tato komplexní metoda práce s myslí a osobním potenciálem vzniká v době, kdy na ni svět začíná být připraven. Spojuje v sobě tradiční poznání a postupy s nejnovějšími poznatky z oblasti kvantové fyziky, kde vědomí (i podvědomí) je definováno jako pole kvantových interakcí, kde nezastupitelnou roli hraje pozorovatel, jeho nastavení, emoční stav a záměr. Přeloženo pro nás – každý z nás si svoji realitu ovlivňuje sám. A pokud ví, kudy se má jeho cesta ubírat (ví, co chce, co ho baví, po čem touží), může jeho vědomí (myšlenky) novou realitu vytvářet nesmírně přesně. Dokonalému tvoření by měl ale předcházet proces čištění „mentálního balastu“ v podvědomí, odstranění strachů, negativních přesvědčení, bloků a nevhodných omezení. Pak se naše mysl může jasně zaměřit, ujasníme si, "kam nás naše srdce táhne “, a jdeme za tím, aniž by nás naše staré podvědomé bloky stahovaly.