JUDr. Jan Mejzlík

Funkce: Samostatný advokát, Advokátní kancelář Novický & Mejzlík

Krátké představení: