Dokoupilová Eva

Funkce: Majitelka a jednatelka, MEDICAL PLUS, s.r.o.

Krátké představení: Světově uznávaná lékařka, která se podílí na vývoji biologických léků v oblasti revmatologie, majitelka hradišťského revmatologického a osteologického centra Medical Plus Eva Dokoupilová šla od dětství za svým snem léčit lidi. Podařilo se jí navíc skloubit mateřství s kariérou, a tak kromě úspěšné kliniky má dvě dcery, které se vydaly v jejích šlépějích na poli medicíny. Přestože byla Eva Dokoupilová oceněna čestným členstvím České revmatologické společnosti za celoživotní přínos české revmatologii i prestižním oceněním města Uherské Hradiště za podstatný přínos pro město, zůstává pokorným a skromným člověkem.