Poslední setkání klubu

fotka
X. ročník BRITISH GOLF CUP 

X. ročník British Golf Cup 2015, pořádaný ve spolupráci se Štikami českého byznysu, přinesl nejen úžasnou atmosféru, ale také pestrý program, který zdaleka nezahrnoval jen golf. Ostatně, jeden z vítězů turnaje odletěl balonem. …

…více

Helas New Encounters Club

Cyklus setkání společenského klubu Helas New Encounters Club je pořádán v pravidelných intervalech od roku 1997.

Klub umožňuje navazování kontaktů na výjimečné úrovni. Setkání probíhá na velmi osobním a odlišném způsobu komunikace. Potkávají se zde majitelé firem a zástupci významných korporací z celé České republiky a také přední čeští ekonomové.

Zakladatelka klubu Helena Kohoutová zve každého hosta osobně, vytváří jedinečnou atmosféru a aktivně propojuje přítomné hosty mezi s sebou.

Klub realizuje společenská setkání (společenský, kulturní i sportovní charakter) a Komorní klubová setkání (KKS). Klub se obrací k prvorepublikovým tradicím, pozitivním podnikatelským příkladům, kterými byl například pan Tomáš Baťa. Vyhledává české talentované občany, kteří naplnili své sny a touhy v pracovním životě a jsou ochotni se s nimi podělit a inspirovat další.

Každé KKS má svého hosta, obvykle podnikatele s neobvyklým podnikatelským příběhem, sociálním aspektem pro českou společnost či významného ekonoma. Po talk show následuje volná diskuze, koktejl a osobní setkání zúčastněných členů.

Klub mimo jiné sdružuje vítěze projektů:

Osobní motto zakladatelky klubu Heleny Kohoutové:

„PROFESIONALITA – ODBORNOST – OSOBNÍ PŘÍSTUP
JSOU ZÁKLADEM ÚSPĚCHU.
VYTVÁŘÍME ODLIŠNOST A JEDINEČNOST.
VYTVOŘME JÍ SPOLEČNĚ.“

© VosK 2010

Helas New Encounters Club - logo záhlaví (koláž)