ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ V ROCE 2020 A 2021

18. 3. 2021
online webinář
Kdy:
18. březen 2021 13:30
Město:
online webinář
Místo:
z pohodlí vašeho domova

ZÁZNAM Z ONLINE WEBINÁŘE NALEZNETE ZDE.

Změny na daních z příjmů v roce 2021 a možná optimalizace zpětně do roku 2020, to vše v souvislosti s daňovým balíčkem pro rok 2021. Pohlídejte si optimalizaci daní ve své firmě opatřeními na dani z příjmů s ohledem na COVID-19 a další důležité aktuální informace k ukončení roku v účetnictví a daních.

Možnosti úspor na dani z příjmu 2020 – 2021 v souvislosti s opatřeními  COVID-19

  • Mimořádné odpisy pro rok 2020 a 2021 – výrazné zkrácení doby odpisování
  • Zvýšení  vstupních cen investic s možností využití již pro rok 2020
  • Zrušení kategorie nehmotného majetku v daních  i zpětně od roku 2020
  • Stravenkový paušál od 1.1.2021
  • Možnosti zpětného uplatnění ztráty ze zaplacených daní roku 2018 a 2019
  • Zrušení superhrubé mzdy a její významné dopady do vyššího zdanění příjmů z nájmů, úroků a cenných papírů od roku 2021 u osob, které mají úhrn daňových základů nad 1701tis.Kč ročně. 

Společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. se úspěšně zabývá vedením účetnictví, daňovým poradenstvím, auditem a lektorskou činností. Pracuje dlouhodobě pro podnikatelské subjekty, neziskové organizace, příspěvkové organizace, města a obce. S řadou klientů v současné době řeší generační výměny v rodinných firmách a další možné dispozice s firmami. Společnost má oprávnění Komory daňových poradců ČR a Komory auditorů ČR. Své služby poskytuje na trhu ze zásady diskrétně, vstřícně a se zárukou. Společnost řídí Ing. Daniela Burianová, LL.M. - vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvovala profesní studium Master of Laws LL.M. korporátní právo a správa podniku se zaměřením na obchodní právo s důrazem na správu a řízení společností. Je zkušenou auditorkou, daňovou poradkyní a lektorkou seminářů v oblasti účetnictví a daní. V Komoře daňových poradců je členem sekce pro neziskové organizace, věnuje se metodické pomoci klientům z podnikatelské oblasti i neziskových organizací. V současné době studuje Master of Business Administration - MBA. Společnost má přes 20 odborných zaměstnankyň, pracují v odděleních auditu, finančního a mzdového účetnictví a daňového poradenství. V rámci proklientského přístupu vyznává motto: „Počítáme s Vámi a pro Vás“.